fbpx
Slide

Artykuły ARP Ideas

Bądź na bieżąco z naszymi publikacjami z życia ARP Ideas i świata Microsoft!
Dowiedz się, czym jest dodatek do Dynamics 365 – Sales Insights

Dowiedz się, czym jest dodatek do Dynamics 365 – Sales Insights

Microsoft Dynamics 365 Sales Insights to dodatek do Dynamics 365, który umożliwia zespołowi sprzedażowemu łatwe wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji. Wykorzystuje dane znajdujące się w Dynamics 365 i zapewnia w nie głębszy wgląd.

Dzięki temu pozwala na lepsze zrozumienie relacji biznesowych, lepszą i dokładniejszą analizę danych oraz ocenę dotychczasowych działań oraz pozwala wybrać lepszą strategię działań w przyszłości. Pomaga także rozwijać dobre relacje z klientami, podejmować szybkie decyzje na podstawie analizy danych oraz domykać szanse sprzedażowe.

 

Dlaczego warto zacząć stosować Dynamics 365 Sales Insights?

 

Dynamics 365 Sales Insights wyróżnia się przede wszystkim tym, że w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji i przyciągania nowych klientów, wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Oprócz tego rozbudowuje możliwości Microsoft Dynamics 365 o dodatkowe funkcje. Takie, jak między innymi prognozowanie sprzedaży, czy scoring i priorytetyzacja leadów. Umożliwia to efektywniejszą pracę, dzięki temu, że sprzedawcy mogą skupić się na tych kierunkach, które mają największy potencjał, a obniżyć priorytet dla tych, które z dużym prawdopodobieństwem mogą okazać się ślepą uliczką. Dostępna jest także funkcja Mobile Assistant, która ułatwia pracę w podróży – niezależnie od czasu i miejsca.

AI będzie podpowiadać odpowiedzi dla klientów, które są optymalne na danym etapie lejka sprzedażowego oraz relacji z nimi. Oprócz tego pomoże, w odpowiedni sposób zainicjować rozmowę, zasugeruje optymalne odpowiedzi oraz przypomni o właściwym momencie na podjęcie kolejnej interakcji z potencjalnym klientem.

W efekcie Microsoft Dynamics 365 Sales Insights pomoże w znaczącym stopniu ułatwić zarządzanie zespołem sprzedażowym oraz pozwoli zwiększyć jego ogólną efektywność.

 

Jakie są najważniejsze funkcjonalności Dynamics 365 Sales Insights?

 

1. Asystent

 

Asystent (poprzednio Asystent relacji) to jeden z elementów Dynamics 365 Sales Insights. Asystent pomaga użytkownikom w codziennych czynnościach i komunikacji. Pozwala pracować efektywniej, dzięki wykorzystaniu kart wyników analiz, które zapewniają dopasowane i użyteczne szczegółowe informacje.

Najważniejsze sposoby, w jakie asystent przypomina o bieżących działaniach:

  • Ocena komunikacji i powiadomienia o tym, że dany kontakt był nieaktywny przez pewien czas.
  • Wskazywanie e-maili, które wymagają lub mogą wymagać odpowiedzi.
  • Powiadomienia o tym, że dana szansa sprzedaży zbliża się do daty zamknięcia.


Asystent działa analizując dane znajdujące się w systemie i dostarczając karty wyników analiz, na podstawie których dostarcza użytkownikowi wiadomości podsumowujące zawartość danej karty i wstępnie określa zalecane działania.

Przykładowo – użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nadchodzących spotkaniach wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi spotkania, statystki na temat sprzedaży, przypomnienia dotyczące kontaktu z klientami, a także możliwość kontaktowania się z klientami bezpośrednio z poziomu Asystenta z pominięciem np. Outlooka lub innego obszaru komunikacji.

Natomiast administrator systemu dostaje dostęp do wielu zaawansowanych wariantów kart wyników analiz, które może udostępnić dla użytkowników. Ma także możliwość tworzenia nowych szablonów ww. kart z poziomu back-end.

 

2. Premium Auto Capture

 

Premium Auto Capture, czyli automatyczne przechwytywanie premium, pomaga sprzedawcom skupić się na sprzedaży, zamiast na aktualizowaniu danych w Dynamics 365 Sales i rejestrowaniu w tym systemie wszystkich działań związanych z klientami.

Oprócz sugestii dotyczących optymalnych aktywności opartych o przechwytywanych przez funkcję Auto Capture wiadomości e-mail oraz spotkań, funkcja ta zapewnia również sugestie dotyczące tworzenia nowych kontaktów w systemie CRM.

3. Notes Analysis

 

Notes Analysis dostarcza użytkownikom sugestie na podstawie dotychczasowych działań podejmowanych w kontekście danego klienta. Gdy w systemie Microsoft Dynamics 365 dochodzi do takich aktywności, jak wysłanie e-maila, rozmowa telefoniczna, wykonanie zadania, przygotowanie notatki, czy wpisu lub podjęcie innej aktywności – funkcja Notes Analysis automatycznie analizuje opisy zawarte w wyżej wymienionych miejscach i generuje sugestie wspierane poprzez sztuczną inteligencję.  Na ich podstawie pracownik może podejmować takie działania, jak np. zaproszenie klienta na spotkanie, czy zapisanie kontaktu w systemie CRM.

 

4. Relationship Analytics

 

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik uzyskuje informacje dotyczącego ogólnego stanu poszczególnych relacji biznesowych. Relationship Analytics zbiera informacje na temat kluczowych wskaźników efektywności (KPI),  historie dotychczasowych interakcji i działań, a następnie przedstawia je w graficzny sposób w Dynamics 365.

Każda ocena relacji jest oparta o analizę danych przechowywanych w Dynamics 365 dotyczących danego kontaktu, wydarzenia, firmy lub organizacji, spotkania, czy wiadomości e-mail. Wyniki analizy i wskaźniki są prezentowane w systemie w formie czytelnych diagramów kołowych.

 

5. Scoring leadów

 

Dzięki Dynamics 365 Sales Insights użytkownicy uzyskują również możliwość konfigurowania modeli oceny leadów. Warto zaznaczyć, że stworzenie takiego modelu wymaga minimum 40 dotychczas zakwalifikowanych lub zdyskwalifikowanych leadów.

Scoring leadów pomaga zespołom sprzedażowym odpowiednio zaplanować priorytety działania i skupić się na tych kontaktach, leadach, czy dotychczasowych klientach, którzy mają największy potencjał wygenerowania przychodu. Scoring leadów operuje w skali od 1 do 100 i odnosi się do poziomu prawdopodobieństwa dalszej konwersji danego leada.

 

6. Premium Forecasting

 

Premium Forecasting daje sprzedawcom oraz liderom zespołów sprzedażowych dostęp do narzędzia umożliwiającego dokładniejsze prognozowanie potencjalnych wyników i przychodów. W tym celu Dynamics 365 Sales Insights wykorzystuje modele oparte o sztuczną inteligencje, które analizują dany lejek sprzedażowy oraz historyczne wydarzenia, które w nim zaszły. W efekcie użytkownik otrzymuje prognozę bardziej precyzyjną, niż w przypadku wykorzystania konwencjonalnych metod.

 

7. Talking points

 

Ta funkcjonalność dodatkowo wspiera sprzedawców i pomaga im pogłębiać dotychczasowe relacje biznesowe. Dzięki niej użytkownicy mogą wejść w interakcję z klientem w formie rozmowy na poboczne tematy, które zostaną zasugerowane przez to narzędzie na podstawie dotychczasowych rozmów.

Sugerowane tematy mogą obejmować na przykład sport, szeroko rozumianą rozrywkę lub inne tematy, które potencjalnie interesują klienta i pomogą w nawiązaniu udanej rozmowy. Jest to szczególnie użyteczne narzędzie w przypadku sprzedawców, którzy pracują z większą ilością klientów, którym trudno byłoby zapamiętać zainteresowania każdego z nich.

 

Jak kupić Dynamics 365 Sales Insights?

 

Jeżeli posiadasz już licencję Dynamics 365 for Sales – Sales Insights jest dostępny w formie  gotowego do implementacji dodatku, którego instalacja i konfiguracja są dosyć proste. Można uzyskać go w ramach miesięcznej opłaty subskrypcyjnej 50$ miesięcznie.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Microsoft Sales Inisghts lub wdrożyć to rozwiązanie w swojej firmie?

 

Jako Gold Microsoft Partner, jesteśmy gotowi na to, aby pomóc przejść przez każdy etap implementacji tego rozwiązania oraz jak wykorzystać je optymalnie w Twojej firmie.

Kliknij TUTAJ i wypełnij formularz, aby się skontaktować lub zadzwoń do nas pod numer +48 61 624 24 98 i porozmawiaj z naszym konsultantem.

Artykuły powiązane