fbpx
Slide

Artykuły ARP Ideas

Bądź na bieżąco z naszymi publikacjami z życia ARP Ideas i świata Microsoft!

Jakie będą ceny Dynamics 365 po aktualizacji, która pojawi się w październiku 2024r

Ponieważ firmy coraz częściej polegają na kompleksowych rozwiązaniach usprawniających ich działalność operacyjną, platforma Dynamics 365 firmy Microsoft stała się kluczowym narzędziem w krajobrazie ERP i CRM dla wielu małych i dużych firm. W związku ze znaczącymi aktualizacjami systemu Dynamics 365, i niedawnymi informacjami dotyczące zmian cen, które mają wejść w życie w październiku 2024 r., użytkownicy systemu powinni być z nimi na bieżąco.

Aby uzyskać dodatkowy kontekst na temat tego, co te aktualizacje pociągają za sobą poza cenami, warto przeczytać o nadchodzących aktualizacjach Dynamics 365 2024 Release Wave 1.

Kontekst

Firma Microsoft regularnie aktualizuje swoje modele cenowe w systemach Dynamics 365, aby odzwierciedlić potrzeby zróżnicowanej bazy użytkowników i zmieniającego się krajobrazu technologicznego. Na zmiany te wpływ ma szereg czynników, w tym globalne warunki ekonomiczne, konieczność reinwestowania w bardziej zaawansowane technologie i obszerne opinie użytkowników.

W ramach ciągłych wysiłków na rzecz dostarczania wartościowego oprogramowania poprzez wprowadzanie nowych funkcjonalności, Microsoft ogłosił strukturalny wzrost cen w całej ofercie Dynamics 365. Ruch ten ma na celu wspieranie ciągłych ulepszeń i zapewnienie, że platforma pozostanie w czołówce rozwiązań ERP i CRM.

Szczegóły podwyżki cen

Nadchodząca korekta cen stanowi znaczącą zmianę w sposobie, w jaki Microsoft pozycjonuje Dynamics 365 na rynku. Poniższa tabela ilustruje zmiany w cenach dla różnych planów Dynamics 365, porównując stare i nowe stawki oraz podkreślając procentowy wzrost1:

Produkt 

Cena przed 1 października 2024 r

Cena na dzień 1 października 2024 r.2

Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise 

$95 

$105 

Microsoft Dynamics 365 Sales Device 

$145 

$160 

Microsoft Dynamics 365 Sales Premium 

$135 

$150 

Microsoft Microsoft Relationship Sales3

$162 

$177 

Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise 

$95 

$105 

Microsoft Dynamics 365 Customer Service Device 

$145 

$160 

Microsoft Dynamics 365 Field Service 

$95 

$105 

Microsoft Dynamics 365 Field Service Device 

$145 

$160 

Microsoft Dynamics 365 Finance 

$180 

$210 

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 

$180 

$210 

Microsoft Dynamics 365 Commerce 

$180 

$210 

Microsoft Dynamics 365 Human Resources 

$120 

$135 

Microsoft Dynamics 365 Project Operations 

$120 

$135 

Microsoft Dynamics 365 Operations – Device 

$75 

$85 

Uwagi:

1 Wszystkie ceny są cenami za użytkownika na miesiąc (lub za urządzenie na miesiąc, jeśli zaznaczono).
2 Podane ceny służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny katalogowej ze względu na walutę, kraj, region i różne czynniki. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat cen, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft.
3 Ceny za użytkownika miesięcznie wzrosną o 15 USD we wszystkich warstwach w Microsoft Relationship Sales. Dla uproszczenia pokazano tylko warstwę użytkowników 10-99.


Tabela pokazuje jednolity wzrost o około 20% w różnych warstwach systemu, odzwierciedlając strategię Microsoft polegającą na skalowaniu inwestycji Dynamics 365 w innowacyjne obszary, takie jak sztuczna inteligencja i ulepszenia infrastruktury chmury. Zmiany te mają na celu poprawę komfortu użytkowania i zapewnienie bardziej wyrafinowanych narzędzi, aby sprostać złożonym wymaganiom współczesnych firm.

Analiza wpływu

Oczekuje się, że wzrost cen będzie miał różny wpływ na firmy w zależności od ich wielkości i zależności od rozwiązań Dynamics 365. Dla małych firm nawet niewielki wzrost miesięcznych kosztów może być znaczący, potencjalnie skłaniając je do rozważenia alternatywnych rozwiązań, które oferują niższe ceny lub ograniczoną funkcjonalność.

Z kolei większe przedsiębiorstwa mogą łatwiej zaabsorbować wzrost kosztów dzięki ekonomii skali i krytycznemu charakterowi zaawansowanych systemów ERP i CRM w ich strukturach operacyjnych. Na całym rynku może dojść do rozwarstwienia, w którym małe firmy będą skłaniać się ku bardziej ekonomicznym opcjom, podczas gdy duże podmioty będą nadal inwestować w kompleksowe rozwiązania, takie jak Dynamics 365.

Pod tym linkiem znajdziesz materiał do dalszej lektury, zapewniający szerszą perspektywę nadchodzących zmian w Dynamics 365.

Reakcje klientów i rynku

Ogłoszenie podwyżki cen wywołało zróżnicowane reakcje ze strony społeczności użytkowników Dynamics 365. Wstępne reakcje zebrane na forach branżowych i platformach mediów społecznościowych pokazują szerokie spektrum opinii, które podkreślają zróżnicowaną bazę klientów Dynamics 365.

Niektórzy lojalni użytkownicy wyrazili zrozumienie i poparcie dla zmian cen, uznając konieczność ciągłego doskonalenia i zwiększania możliwości platformy. Użytkownicy ci wydają się być skłonni zaakceptować wzrost kosztów w zamian za obietnicę doskonałej technologii i rozszerzonych funkcji.

Z drugiej strony, znaczna część bazy klientów wyraziła obawy związane z rosnącymi kosztami. W szczególności małe i średnie firmy obawiają się finansowych implikacji tych zmian. Dla wielu decyzja o dalszym korzystaniu z Dynamics 365 może zależeć od analizy kosztów i korzyści nowego cennika w porównaniu z postrzeganą wartością obiecanych ulepszeń i nowych funkcji.

Ta mieszana reakcja nie jest unikalna dla Dynamics 365, ale jest typowa dla branży za każdym razem, gdy dokonywane są znaczące korekty cen. Prawdziwy wpływ tych zmian prawdopodobnie stanie się jaśniejszy, gdy firmy dostosują się do nowej struktury cenowej i porównają ją z alternatywnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Podsumowanie

Do października 2024 r. pozostało zaledwie pięć miesięcy, a dla wszystkich firm, które polegają na Dynamics 365 - zarówno małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji - kluczowe znaczenie ma dokładna ocena, w jaki sposób zmiany te wpłyną na ich operacje i strategie budżetowania. Wzrost cen może wpłynąć na podejmowanie decyzji przez wiele firm, potencjalnie zmieniając konkurencyjny krajobraz rozwiązań ERP i CRM.

Firmy powinny rozważyć nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Microsoft, aby uzyskać głębsze zrozumienie nowego modelu cenowego i zbadać wszelkie potencjalne ustępstwa lub alternatywne pakiety, które mogą być dostępne. Ponadto, bycie na bieżąco z aktualizacjami od Microsoft i analizami branżowymi może dostarczyć kluczowych informacji, które pomogą firmom podejmować najbardziej świadome decyzje w tym przejściowym okresie.

Ostatecznie, choć wzrost cen może stanowić wyzwanie, odzwierciedla on również zaangażowanie Microsoft w inwestowanie w przyszłość Dynamics 365 jako wiodącego rozwiązania dla przedsiębiorstw. Przygotowując się teraz, firmy mogą zapewnić, że nadal będą wykorzystywać potężne możliwości Dynamics 365 w najbardziej opłacalny dla nich sposób.

 

Artykuły powiązane