fbpx
Slide

Artykuły ARP Ideas

Bądź na bieżąco z naszymi publikacjami z życia ARP Ideas i świata Microsoft!

Jak ulepszyć obsługę klienta za pomocą funkcji Microsoft Copilot AI?

Czy jesteśmy gotowi na podniesienie poziomu obsługi klienta, aby zaspokoić rosnące potrzeby współczesnych cyfrowych klientów? Koncepcja obsługi klienta bardzo się zmieniła, stając się istotnym elementem utrzymania rozwoju biznesu oraz zadowolenia i lojalności klientów. Obserwujemy dużą zmianę wraz z wprowadzeniem sztucznej inteligencji w obsłudze klienta, takiej jak Microsoft Copilot w Dynamics 365 Customer Service. To zmienia zasady gry!

Technologia ta łączy wydajność z tak ważnym elementem ludzkim, pozwalając firmom szybko i dokładnie odpowiadać na pytania, jednocześnie upewniając się, że każdy klient czuje się wyjątkowo. W tym artykule zbadamy, w jaki sposób firmy mogą w pełni wykorzystać Microsoft Copilot w swoich działaniach związanych z obsługą klienta, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu i zwiększyć zadowolenie klientów.

Niedługo rozpoczniemy fascynującą podróż, która zademonstruje, w jaki sposób sztuczna inteligencja ma potencjał, by przekształcić rutynowe interakcje z klientami w niezwykłe doświadczenia, wzmacniając ich lojalność i wspierając sukces w erze cyfrowej.

Jak zrozumieć Microsoft Copilot

Microsoft Copilot reprezentuje zmianę paradygmatu sztucznej inteligencji, specjalnie zaprojektowanej w celu poprawy obsługi klienta. Ale czym dokładnie jest Microsoft Copilot i jak działa w ramach obsługi klienta?

Microsoft Copilot opiera się na najnowocześniejszych technologiach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Został zaprojektowany, aby pomagać przedstawicielom obsługi klienta, dostarczając w czasie rzeczywistym spostrzeżenia i rozwiązania oparte na danych. Wykorzystując ogromną moc obliczeniową sztucznej inteligencji, Copilot może analizować zapytania klientów, interpretować potrzeby i sugerować sprzedaży najskuteczniejsze odpowiedzi lub działania.

U podstaw funkcjonalności Microsoft Copilot leży jego zdolność do uczenia się i adaptacji na podstawie interakcji, nieustannie udoskonalając swoje odpowiedzi i rekomendacje. Ten samodoskonalący się mechanizm zapewnia, że narzędzie z czasem staje się bardziej wydajne i odpowiednie, ściśle dostosowując się do konkretnych potrzeb biznesowych i oczekiwań klientów.

Jedną z wyróżniających się cech Microsoft Copilot jest jego integracja z istniejącymi platformami obsługi klienta, takimi jak Dynamics 365 Customer Service. Integracja ta pozwala na płynny dostęp do wszystkich informacji o klientach, zapewniając kompleksowy widok, który umożliwia spersonalizowaną obsługę. Co więcej, Copilot może zautomatyzować rutynowe zadania, pozwalając agentom skupić się na bardziej złożonych i wrażliwych kwestiach, które wymagają ludzkiego podejścia.

W praktyce Copilot pomaga pracownikom obsługi klienta poprzez przygotowywanie odpowiedzi, sugerowanie rozwiązań opartych na danych historycznych i zapewnianie szybkiego dostępu do istotnych informacji. Nie tylko przyspiesza to czas reakcji, ale także zapewnia dokładność i spójność interakcji z klientami.

Dzięki możliwościom opartym na sztucznej inteligencji Microsoft Copilot zmienia krajobraz obsługi klienta. Wyposaża firmy w narzędzia zapewniające szybką, świadomą i spersonalizowaną obsługę, spełniając oczekiwania współczesnego konsumenta w zakresie wydajności i uwagi. W kolejnych sekcjach zagłębimy się w praktyczne zastosowania i korzyści płynące z wykorzystania Microsoft Copilot w scenariuszach obsługi klienta.

Zarządzanie obsługą klienta w systemach CRM

Niezbędnym elementem tego przedsięwzięcia jest solidny system CRM, który zapewnia zintegrowaną platformę do optymalizacji interakcji, monitorowania problemów klientów i terminowego dostarczania rozwiązań.

Efektywne zaimplementowanie systemu CRM umożliwia złączenie informacji o kliencie z różnych interakcji, tworząc pełny obraz ich doświadczeń. Ta konsolidacja jest fundamentem do głębokiego zrozumienia ich oczekiwań, zachowań i historii zakupowej, co pozwala zespołowi wsparcia świadczyć usługi bardziej spersonalizowane i oparte na solidnych danych. Wśród najważniejszych możliwości systemu znajdują się obsługa zapytań klientów, automatyzacja rutynowych zadań obsługowych oraz analiza wskaźników efektywności, co znacząco poprawia procesy decyzyjne.

Skuteczne zarządzanie obsługą klienta w ramach CRM obejmuje kilka kluczowych komponentów:

 • Ticketing i Case Management: Skuteczne rejestrowanie, przypisywanie i śledzenie problemów klientów od momentu ich powstania do rozwiązania. System ten zapewnia odpowiedzialność i prowadzi rejestr interakcji z klientami, ułatwiając działania następcze i bieżące wsparcie.
 • Automatyzacja zadań serwisowych: Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak przekierowywanie zgłoszeń, alerty powiadomień i wiadomości e-mail. Automatyzacja zwiększa wydajność, zmniejsza liczbę błędów ludzkich i pozwala agentom skupić się na bardziej złożonych potrzebach klientów.
 • Wsparcie wielokanałowe: Zintegruj różne kanały komunikacji, takie jak e-mail, czat, media społecznościowe i połączenia telefoniczne z CRM. Zapewnia to spójną i płynną obsługę klienta, niezależnie od punktu kontaktu.
 • Analityka i raportowanie: Wykorzystaj analitykę CRM do monitorowania wydajności usług, identyfikowania trendów i odkrywania obszarów wymagających poprawy. Spostrzeżenia oparte na danych umożliwiają firmom ciągłe udoskonalanie strategii obsługi klienta.

Dynamics 365 Customer Service jest przykładem zaawansowanego rozwiązania CRM dostosowanego do kompleksowego zarządzania obsługą klienta. Zawiera wszystkie te krytyczne funkcje, ułatwiając lepszą komunikację między firmami i klientami. Wykorzystując Dynamics 365 Customer Service, organizacje mogą nie tylko skuteczniej odpowiadać na zapytania klientów, ale także przewidywać potrzeby i personalizować interakcje, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów.

Integracja Microsoft Copilot z Dynamics 365 Customer Service

Integracja Microsoft Copilot z Dynamics 365 Customer Service rewolucjonizuje podejście firm do interakcji z klientami, czyniąc je bardziej płynne i dokładne. Implementacja sztucznej inteligencji w obecnych systemach obsługi klienta pozwala firmom znacznie udoskonalić swoje działania i podnieść poziom świadczonych usług.

Proces integracji rozpoczyna się od skonfigurowania Microsoft Copilot w środowisku Dynamics 365. Obejmuje to konfigurację systemu w celu zapewnienia, że Copilot ma dostęp do odpowiednich źródeł danych, w tym rekordów klientów, historii usług i baz wiedzy. Korzystając z tego bogactwa informacji, Copilot może zapewnić agentom serwisowym dokładniejszą i bardziej kontekstową pomoc.

Po zintegrowaniu, Microsoft Copilot zaczyna przekształcać proces obsługi klienta:

 • Automatyczne przygotowywanie odpowiedzi: Copilot może przygotowywać odpowiedzi na typowe zapytania klientów, analizując dane historyczne i poprzednie interakcje. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zapewnia spójność i dokładność komunikacji
 • Inteligentne kierowanie spraw: Rozumiejąc charakter i złożoność przychodzących zapytań, Copilot może kierować sprawy do najbardziej odpowiedniego agenta lub działu, zapewniając klientom najbardziej wydajną i skuteczną obsługę.
 • Pomoc i rekomendacje w czasie rzeczywistym: Podczas interakcji z klientami agenci mogą otrzymywać w czasie rzeczywistym sugestie od Copilot, w tym potencjalne rozwiązania, odpowiednie artykuły wiedzy i historię klientów. Ten natychmiastowy dostęp do informacji pozwala agentom udzielać szybszych i bardziej świadomych odpowiedzi.
 • Informacje zwrotne i nauka: Copilot gromadzi informacje zwrotne zarówno od klientów, jak i agentów na temat skuteczności odpowiedzi i rozwiązań. Ten ciągły cykl uczenia się pozwala systemowi ulepszać swoje rekomendacje w czasie, dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów i procesów biznesowych.

Gdy firmy integrują Microsoft Copilot z Dynamics 365 Customer Service, kreują nowy wymiar obsługi klienta, który jest szybszy, bardziej perspektywiczny i efektywniejszy. Nie tylko podnosi to satysfakcję klientów, ale również motywuje pracowników obsługi, umożliwiając im koncentrację na świadczeniu usług najwyższej jakości, podczas gdy sztuczna inteligencja zajmuje się rutynowymi zadaniami i analizą danych.

Praktyczne zastosowania Microsoft Copilot w obsłudze klienta

Praktyczne wykorzystanie Microsoft Copilot w obsłudze klienta jest szerokie i różnorodne, co znacząco zmienia sposób interakcji firm z klientami i zarządzania operacjami usługowymi. Przykłady z rzeczywistości ukazują namacalne korzyści wynikające z implementacji Copilot w obszarze obsługi klienta, co obejmuje poprawę efektywności, wzrost satysfakcji klientów oraz lepsze zrozumienie procesów operacyjnych.

Jedno z przekonujących studiów przypadku dotyczy Prada Group, światowego lidera w dziedzinie luksusowej mody. Dzięki integracji Microsoft Copilot z platformą obsługi klienta Dynamics 365, Prada była w stanie poprawić jakość i szybkość interakcji z klientami. Narzędzie AI pomaga doradcom ds. obsługi klienta, zapewniając szybkie, dokładne odpowiedzi na zapytania klientów i rekomendacje dotyczące produktów, usprawniając proces wdrażania i poprawiając ogólną obsługę klienta.

Podobnie, Vanguard Group, firma zarządzająca inwestycjami, zanotowała znaczną poprawę w obsłudze klienta dzięki zastosowaniu generatywnych możliwości AI Copilot. Dzięki tej technologii zespoły obsługi klienta w Vanguard mogły oferować usługi szybsze i bardziej efektywne, co przełożyło się na wzrost satysfakcji klientów oraz poprawę efektywności operacyjnej.

Zespół obsługi klienta i wsparcia technicznego firmy Microsoft również skorzystał z możliwości Copilot w Dynamics 365 Customer Service. Zauważyli oni skrócenie średniego czasu rozpatrywania zgłoszeń o 12% oraz wzrost zdolności agentów do samodzielnego rozwiązywania problemów. Takie usprawnienia przypisuje się zdolnościom Copilot do szybkiego udzielania trafnych odpowiedzi, formułowania wiadomości e-mail i podsumowywania skomplikowanych interakcji z klientami, co podkreśla potencjał tego systemu do rewolucjonizowania tradycyjnych metod obsługi klienta.

Przykłady te podkreślają transformacyjną moc Microsoft Copilot w rzeczywistych scenariuszach obsługi klienta. Zapewniając wsparcie oparte na sztucznej inteligencji, Copilot umożliwia firmom skuteczniejsze i wydajniejsze rozwiązywanie problemów klientów, prowadząc do lepszych wyników klientów i bardziej usprawnionych operacji serwisowych. W miarę jak coraz więcej firm wdraża tę technologię, krajobraz obsługi klienta będzie nadal ewoluował, napędzany innowacyjnymi możliwościami sztucznej inteligencji.

Szczegółowe informacje na temat doświadczeń Prada Group z Microsoft Dynamics 365 Copilot w zakresie poprawy obsługi klienta można znaleźć na blogu Microsoft Dynamics 365 pod następującym linkiem: Doświadczenia Prada Group z Microsoft Dynamics 365 Copilot.

Najlepsze praktyki obejmują

 • Jasna komunikacja: Regularne informowanie wszystkich interesariuszy o zmianach, korzyściach i aktualizacjach związanych z integracją Copilot.
 • Stałe wsparcie: Zapewnienie ciągłych szkoleń i zasobów dla pracowników, aby upewnić się, że są pewni w korzystaniu z nowego systemu.
 • Pętla informacji zwrotnej: Ustanowienie mechanizmów zbierania i wykorzystywania informacji zwrotnych zarówno od klientów, jak i pracowników, umożliwiających ciągłe doskonalenie.
 • Zarządzanie danymi: Utrzymanie ścisłych zasad zarządzania danymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności informacji o klientach.

Podejmując te wyzwania i przestrzegając najlepszych praktyk, firmy mogą skutecznie wykorzystać Microsoft Copilot do usprawnienia obsługi klienta.

Przyszłość sztucznej inteligencji w obsłudze klienta

Sztuczna inteligencja przygotowuje się do zrewolucjonizowania obsługi klienta, z dużymi graczami, takimi jak Microsoft Copilot na czele. W miarę jak technologia AI staje się coraz bardziej wyrafinowana, interakcje z klientami stają się coraz bardziej osobiste i empatyczne, a wszystko to dzięki lepszemu zrozumieniu tego, co klienci czują i czego potrzebują. Będziemy również świadkami gwałtownego rozwoju analityki predykcyjnej, pomagającej firmom reagować na problemy, zanim jeszcze się pojawią, zwiększając zadowolenie klientów i utrzymując ich lojalność.

I to nie wszystko: samoobsługa zyskuje duży impuls dzięki sztucznej inteligencji, pozwalając klientom samodzielnie rozwiązywać trudne pytania. Uwalnia to przedstawicieli obsługi klienta od zajmowania się naprawdę złożonymi sprawami, czyniąc ich pracę bardziej satysfakcjonującą i usprawniając operacje.

Ponieważ sztuczna inteligencja coraz bardziej integruje się z obsługą klienta, ustanawiamy nowe standardy na każdym kroku – zarówno pod kątem efektywności, osobistego podejścia, jak i wyprzedzania konkurencji. Patrząc w przyszłość, znaczenie AI w obszarze obsługi klienta będzie jedynie wzrastać, otwierając drogę do doświadczeń, które są bardziej intuicyjne, predyktywne i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Ta transformacja jest znacząca – nie tylko poprawia doświadczenia klientów, ale także wzmacnia pozycję pracowników obsługi i zmienia oblicze całej branży.

Podsumowanie

Podsumowując, integracja Microsoft Copilot z Dynamics 365 Customer Service rzeczywiście rewolucjonizuje obsługę klienta. Łączy zaawansowaną sztuczną inteligencję z nieocenionym wkładem czynnika ludzkiego. Ta potężna kombinacja czyni obsługę klienta szybszą, bardziej spersonalizowaną i lepiej dostosowaną do potrzeb rynku. Firmy, które adaptują to rozwiązanie, nie tylko utrzymują tempo, ale wyznaczają nowe standardy, zapewniając swoim klientom wyjątkowe doświadczenia. W miarę jak sztuczna inteligencja rozwija się, jej znaczenie w obsłudze klienta będzie rosło, co czyni obecny moment doskonałą okazją dla firm do dołączenia do tej innowacyjnej fali.

Artykuły powiązane