fbpx
Slide

Artykuły ARP Ideas

Bądź na bieżąco z naszymi publikacjami z życia ARP Ideas i świata Microsoft!

Kluczowe czynniki sukcesu we wdrażaniu systemu CRM

Poruszanie się w złożonym środowisku biznesowym wymaga solidnego podejścia do zarządzania relacjami z klientami. W tej sytuacji kluczową rolę odgrywa skuteczny system CRM. Stanowiąc fundament strategii angażowania klientów, systemy CRM łączą działania marketingowe, sprzedażowe i obsługę klienta, co pozwala na stworzenie spójnej i płynnej interakcji z klientem na każdym etapie kontaktu. Wśród niezliczonych dostępnych rozwiązań CRM, Microsoft Dynamics 365 wyłania się jako godny uwagi konkurent, znany ze swoich rozbudowanych funkcjonalności i możliwości dostosowania do szerokiego zakresu scenariuszy biznesowych.

Jednak droga do wdrożenia systemu CRM jest wieloaspektowa i wykracza daleko poza wybór oprogramowania. Istotą udanego wdrożenia jest dogłębne zrozumienie podstaw CRM, planowanie strategiczne oraz zaangażowanie w ciągłą ocenę i adaptację. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie kluczowych elementów, które składają się na udane wdrożenie systemu CRM. Chociaż nasza dyskusja skupi się na strategiach ogólnych, które znajdują zastosowanie w różnych systemach, omówimy także szczegółowe aspekty dotyczące Microsoft Dynamics 365, co zapewni kompleksowe spojrzenie na omawiany temat.

Zrozumienie CRM i jego znaczenia

Koncepcja CRM wykracza poza tradycyjne granice zwykłych narzędzi sprzedażowych i marketingowych. U podstaw CRM leży kompleksowe podejście do zarządzania interakcjami firmy z obecnymi i potencjalnymi klientami. Został zaprojektowany w celu usprawnienia procesów, budowania relacji z klientami, wspierania ich lojalności i ostatecznie napędzania wzrostu sprzedaży. Zestawiając informacje o klientach w różnych kanałach lub punktach kontaktu między klientem a firmą, systemy CRM zapewniają szczegółowy przegląd podróży klienta. Obejmuje to dane osobowe, historię transakcji, preferencje zakupowe i obawy.

Rola CRM w nowoczesnym biznesie: Na dzisiejszym rynku zrozumienie i reagowanie na potrzeby klientów jest nie tylko przewagą konkurencyjną, ale także podstawową koniecznością biznesową. Systemy CRM ułatwiają to poprzez gromadzenie i analizowanie ogromnych ilości danych, umożliwiając firmom personalizację usług i przewidywanie przyszłych trendów. Takie podejście oparte na danych zapewnia, że decyzje są oparte na rzeczywistych spostrzeżeniach klientów, co prowadzi do bardziej skutecznych i ukierunkowanych strategii marketingowych.

Zmiana w kierunku rozwiązań opartych na chmurze: Krajobraz technologiczny rozwiązań CRM uległ znaczącej zmianie wraz z pojawieniem się platform opartych na chmurze. Rozwiązania te oferują lepszą dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo, umożliwiając firmom każdej wielkości korzystanie z zaawansowanych narzędzi CRM bez konieczności znacznych inwestycji w infrastrukturę IT. Microsoft Dynamics 365 uosabia tę zmianę, zapewniając pakiet aplikacji opartych na chmurze, które integrują się płynnie zarówno między sobą, jak i z obecnymi systemami, co umożliwia tworzenie bardziej zwinnych i elastycznych modeli biznesowych.

Microsoft Dynamics 365: Krótki przegląd

Microsoft Dynamics 365 prowadzi w transformacji CRM, zapewniając zestaw aplikacji opartych na chmurze, które łączą w sobie funkcjonalności CRM i ERP. Został on zaprojektowany z myślą o różnych funkcjach biznesowych, w tym sprzedaży, obsłudze klienta i marketingu, za pośrednictwem jednej ujednoliconej platformy.

Dynamics 365 wyróżnia się dzięki swojej elastyczności, pozwalając firmom zacząć od aplikacji, które aktualnie potrzebują, a następnie rozwijać je zgodnie z własnym harmonogramem, co umożliwia płynne dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych. To modułowe podejście, w połączeniu z możliwościami integracji systemu i spostrzeżeniami opartymi na sztucznej inteligencji, sprawia, że Dynamics 365 jest potężnym narzędziem dla firm dążących do ulepszenia swoich strategii CRM.

Strategie przedwdrożeniowe

Wdrożenie systemu CRM wymaga skrupulatnego planowania i strategicznego podejścia. Faza przedwdrożeniowa ma kluczowe znaczenie dla stworzenia podstaw sukcesu. Oto kluczowe kroki, które firmy powinny rozważyć na tym etapie:

Ustalenie jasnych celów i zadań: Pierwszym krokiem do udanego wdrożenia CRM jest zdefiniowanie jasnych, mierzalnych celów. Co firma chce osiągnąć dzięki systemowi CRM? Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę zadowolenia klientów, zwiększenie sprzedaży, czy też zwiększenie efektywności marketingu, posiadanie konkretnych celów poprowadzi proces wdrażania i zapewni punkty odniesienia do pomiaru sukcesu.

Opracowanie szczegółowego planu i mapy drogowej: Po ustaleniu celów, kolejnym krokiem jest opracowanie kompleksowego planu, który nakreśli proces wdrożenia. Powinien on obejmować harmonogram, budżet, alokację zasobów i jasny zarys zakresu CRM. Dobrze skonstruowana mapa drogowa nie tylko stanowi przewodnik dla wdrożenia, ale także pomaga w zarządzaniu oczekiwaniami interesariuszy.

Wybór odpowiedniego systemu CRM: Wybór odpowiedniego systemu CRM jest kluczowy. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują skalowalność, kompatybilność z istniejącymi systemami i określone funkcje, które są zgodne z potrzebami firmy. Badając opcje, firmy powinny również rozważyć, w jaki sposób platformy takie jak Microsoft Dynamics 365 mogą dopasować się do ich unikalnych wymagań, biorąc pod uwagę ich modułowy charakter i szerokie możliwości dostosowywania.

Zaangażowanie interesariuszy i dostosowanie do procesów biznesowych: Pomyślne wdrożenie CRM wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji. Zaangażowanie interesariuszy na wczesnym etapie i zapewnienie, że CRM jest zgodny z istniejącymi procesami biznesowymi, może ułatwić płynniejszą integrację i przyjęcie. Niezbędne jest zaangażowanie użytkowników końcowych w proces selekcji, ponieważ ich opinie mogą dostarczyć nieocenionych informacji na temat praktyczności i łatwości obsługi systemu.

Przygotowanie i migracja danych: Dane są sercem każdego systemu CRM. Upewnienie się, że istniejące dane są czyste, starannie uporządkowane i gotowe do migracji jest krytycznym krokiem, którego nie można pominąć. Obejmuje to deduplikację rekordów, standaryzację formatów i ocenę jakości danych, aby zapewnić wydajne działanie nowego systemu CRM od pierwszego dnia.

Wybór odpowiedniego dostawcy

Wybór odpowiedniego dostawcy jest równie ważny jak wybór odpowiedniego systemu CRM. Idealny dostawca powinien nie tylko oferować produkt, który spełnia specyficzne potrzeby firmy, ale także zapewniać niezawodne wsparcie i usługi. Oto kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze dostawcy CRM:

 • Wiedza i doświadczenie: Szukaj dostawców z udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań CRM w Twojej branży. Ich doświadczenie może dostarczyć cennych spostrzeżeń i pomóc uniknąć typowych pułapek.
 • Wsparcie i szkolenia: Upewnij się, że dostawca oferuje kompleksowe wsparcie i usługi szkoleniowe. Dobre wsparcie ma kluczowe znaczenie dla szybkiego rozwiązywania wszelkich problemów, podczas gdy skuteczne szkolenia zapewniają, że Twój zespół może w pełni wykorzystać system CRM.
 • Dopasowanie kulturowe: Kultura korporacyjna dostawcy powinna być zgodna z wartościami biznesowymi i stylem pracy. Dostawca, który rozumie etos biznesowy i styl komunikacji, może prowadzić do bardziej efektywnego partnerstwa.
 • Innowacyjność i rozwój: Wybierz dostawcę zaangażowanego w innowacje i ciągłe doskonalenie swoich produktów. Jest to szczególnie ważne w szybko rozwijającej się przestrzeni CRM, gdzie nowe funkcje i integracje mogą znacząco wpłynąć na efektywność CRM.
 • Referencje i recenzje: Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy sprawdzić referencje i recenzje dostawcy. Informacje zwrotne od obecnych i poprzednich klientów mogą zapewnić uczciwą ocenę produktów i usług dostawcy.

Zaangażowanie w dokładną ocenę potencjalnych dostawców jako część strategii wdrożeniowej CRM może znacząco wpłynąć na sukces przedsięwzięcia CRM. Nie tylko upewnia to, że system CRM jest poprawnie skonfigurowany z punktu widzenia technologicznego, ale także gwarantuje, że dostawca będzie solidnym partnerem w procesie implementacji CRM.

Najlepsze praktyki po wdrożeniu

Nawet po udanym wdrożeniu systemu CRM praca jeszcze się nie skończyła. Faza powdrożeniowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że system CRM nadal spełnia zmieniające się potrzeby firmy i jej użytkowników. Oto kilka najlepszych praktyk zapewniających ciągły sukces:

Monitorowanie i ocena wydajności systemu: Regularne monitorowanie wydajności systemu CRM jest niezbędne do zapewnienia, że nadal spełnia on zamierzone cele. Obejmuje to śledzenie wskaźników związanych ze wskaźnikami adopcji użytkowników, satysfakcją klientów i wynikami sprzedaży. Wykorzystaj te dane do zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i potwierdzenia zwrotu z inwestycji w system CRM.

Zachęcanie do ciągłego otrzymywania informacji zwrotnych od użytkowników: Użytkownicy systemu CRM są często najlepszym źródłem informacji na temat jego mocnych i słabych stron. Zachęcaj użytkowników do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych i twórz kanały, w których mogą łatwo dzielić się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami. Pomaga to nie tylko w identyfikacji problemów, ale także sprawia, że użytkownicy czują się docenieni i zaangażowani w proces.

Regularne aktualizacje i konserwacja: Technologia i procesy biznesowe stale ewoluują, a system CRM również powinien ewoluować. Regularnie aktualizuj system, aby wprowadzać nowe funkcje, naprawiać błędy i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Obejmuje to aktualizację uprawnień użytkowników, dodawanie nowych pól lub modułów oraz zapewnienie kompatybilności systemu z innym oprogramowaniem biznesowym.

Szkolenie i ponowne szkolenie: Wraz z dodawaniem nowych funkcji i zmianą procesów, kluczowe staje się ciągłe szkolenie użytkowników. Regularne sesje szkoleniowe zapewniają, że wszyscy użytkownicy są na bieżąco z możliwościami systemu i mogą z niego efektywnie korzystać. Warto rozważyć stworzenie bazy wiedzy CRM lub centrum pomocy, gdzie użytkownicy mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i dowiedzieć się o nowych funkcjach.

Przegląd i adaptacja: Środowisko biznesowe jest dynamiczne, a to, co działa dzisiaj, może nie działać jutro. Regularnie przeglądaj strategię CRM i jej zgodność z celami biznesowymi. Bądź przygotowany na dostosowanie strategii i systemu CRM w oparciu o nowe potrzeby biznesowe, postęp technologiczny lub zmiany w zachowaniu klientów.

Podsumowanie

Proces implementacji systemu CRM jest skomplikowany i obejmuje wiele elementów, lecz jest niezbędny dla firm, które chcą ulepszyć interakcje z klientami i stymulować wzrost. Począwszy od zdefiniowania wyraźnych celów, przez wybór adekwatnego systemu oraz dostawcy, aż po zapewnienie szczegółowego szkolenia dla użytkowników i stałego wsparcia po wdrożeniu - każdy etap ma decydujące znaczenie dla powodzenia całego systemu. Chociaż Microsoft Dynamics 365 zapewnia solidne ramy dla CRM, omówione zasady mają zastosowanie do wszystkich platform CRM.

Ważne jest, aby pamiętać, że wdrożenie CRM nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłym procesem. W miarę jak firmy ewoluują, ich strategie CRM również powinny dostosowywać się do nowych warunków rynkowych, postępu technologicznego i oczekiwań klientów. Koncentrując się na kluczowych czynnikach sukcesu i najlepszych praktykach opisanych w tym artykule, firmy mogą zapewnić, że ich system CRM pozostanie potężnym narzędziem do budowania i utrzymywania silnych relacji z klientami.

Podsumowując, dobrze wdrożony system CRM może zmienić podejście firmy do zaangażowania klientów, prowadząc do poprawy satysfakcji, lojalności i wzrostu. Sukces wymaga jednak czegoś więcej niż tylko technologii; wymaga strategicznego podejścia, zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji oraz chęci adaptacji i uczenia się. Przyjmując te zasady, firmy mogą odblokować pełny potencjał swoich inwestycji w CRM i utorować drogę do jaśniejszej, bardziej zorientowanej na klienta przyszłości.

Jak rozwiązania chmurowe Microsoft zmieniają firmy w 2024

Poruszając się w złożoności ery cyfrowej, firmy coraz częściej wykorzystują chmurę obliczeniową jako źródło innowacji i wydajności. Platformy Microsoft Azure i SharePoint, wiodące w tej transformacyjnej podróży, stają się niezbędne dla firm, które chcą zwiększyć swoją sprawność operacyjną i uzyskać przewagę konkurencyjną. Ta dogłębna analiza migracji do chmury podkreśla kluczową rolę rozwiązań chmurowych firmy Microsoft w dążeniu do lepszej cyfrowej przyszłości. Analizując najnowsze trendy w chmurze obliczeniowej, omawiając podstawy migracji do chmury i naświetlając transformacyjne efekty Azure i SharePoint, naszym celem jest wyposażenie firm w wiedzę, której potrzebują, aby śmiało wkroczyć na drogę cyfrowej transformacji w 2024 roku.

Trendy w chmurze obliczeniowej na rok 2024

W 2024 roku, krajobraz chmury obliczeniowej nieustannie się zmienia, ujawniając nowe możliwości i wyzwania dla firm. W szczególności kluczowe trendy w ekosystemie Microsoft Azure kształtują przyszłość cyfrowych strategii biznesowych. Zrozumienie tych trendów ma kluczowe znaczenie dla firm, które chcą wykorzystać technologię chmury do rozwoju i innowacji.

Po pierwsze, nacisk na zrównoważony rozwój środowiska jest bardziej wyraźny niż kiedykolwiek, a Microsoft Azure jest liderem w tej dziedzinie. Dzięki inicjatywom związanym z ekologicznym przetwarzaniem danych i zrównoważonymi rozwiązaniami chmurowymi, Azure pomaga firmom zmniejszyć ich ślad węglowy i dostosować się do światowych celów zrównoważonego rozwoju. Skupia się to nie tylko na byciu przyjaznym dla środowiska, ale także na zapewnieniu, że firmy mogą osiągnąć swoje cele w zakresie odpowiedzialności za środowisko.

Innym ważnym trendem jest integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego ML z usługami w chmurze, co zmienia sposób działania firm. Zaawansowane możliwości AI i ML platformy Azure umożliwiają organizacjom usprawnianie procesów, uzyskiwanie głębszego wglądu w dane i podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Ta rewolucja w operacjach biznesowych wspiera innowacje i pomaga firmom utrzymać przewagę konkurencyjną w swoich sektorach.

Ekspansja Internetu rzeczy (IoT) i rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym podkreśliły znaczenie przetwarzania brzegowego. Rozwiązania przetwarzania brzegowego Azure zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania opóźnień i zwiększenia wydajności poprzez przetwarzanie danych bliżej miejsca ich generowania. Takie podejście umożliwia firmom podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji, wykorzystując analizę danych w czasie rzeczywistym do prowadzenia działań strategicznych.

Co więcej, przyjęcie strategii hybrydowych i wielochmurowych staje się coraz ważniejsze dla firm poszukujących elastyczności i odporności w swoich środowiskach przetwarzania w chmurze. Wiele z nich korzysta z platformy Azure, aby płynnie integrować różne środowiska chmurowe, zwiększając swoją zdolność do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb, optymalizując koszty infrastruktury i zapewniając ciągłość działania.

Wreszcie, wraz z rosnącym wyrafinowaniem cyberzagrożeń, nacisk na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami nigdy nie był bardziej krytyczny. Azure znajduje się w czołówce pod tym względem, zapewniając solidne środki bezpieczeństwa i rozwiązania w zakresie zgodności w celu ochrony danych biznesowych. To zaangażowanie w bezpieczeństwo zapewnia firmom wiarygodność i niezawodność ich infrastruktury w chmurze.

Trendy te wspólnie podkreślają dynamiczny charakter przetwarzania w chmurze w 2024 roku i podkreślają strategiczne korzyści oferowane przez Microsoft Azure dla firm dążących do innowacji i rozwoju. Będąc na bieżąco z tymi trendami i dostosowując się do nich, firmy są lepiej przygotowane do rozwoju w erze cyfrowej.

Podstawy migracji do chmury

Migracja do chmury to strategiczny krok dla firm, które chcą czerpać korzyści z gospodarki cyfrowej. Obejmuje ona przenoszenie danych, aplikacji i procesów IT z infrastruktury lokalnej do chmury, co znacznie zwiększa wydajność operacyjną, skalowalność i innowacyjność. Ponieważ organizacje rozważają przejście na platformy chmurowe, takie jak Microsoft Azure, zrozumienie podstawowych elementów tego procesu ma kluczowe znaczenie.

Decyzja o migracji do chmury jest podyktowana potrzebą firm, aby być bardziej zwinnymi, elastycznymi i zdolnymi do dostosowania się do zmieniającej się dynamiki rynku. Migracja do chmury oferuje elastyczność skalowania zasobów IT na żądanie, zapewniając firmom możliwość efektywnego zarządzania obciążeniami i dostosowywania się do wzrostu bez ograniczeń związanych z infrastrukturą fizyczną.

 

Kluczowe korzyści z migracji do Microsoft Azure:

 • Zwiększona skalowalność: Azure zapewnia możliwość skalowania zasobów w górę lub w dół w oparciu o wymagania w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom optymalizację kosztów i wydajności.
 • Solidne funkcje bezpieczeństwa: Dzięki platformie Azure firmy korzystają z kompleksowych protokołów bezpieczeństwa firmy Microsoft, w tym zaawansowanego wykrywania zagrożeń, szyfrowania danych i szerokiej gamy certyfikatów zgodności, zapewniając bezpieczne zarządzanie i ochronę danych.
 • Innowacje na dużą skalę: Integracja usług AI, uczenia maszynowego i IoT na platformie Azure umożliwia firmom wprowadzanie innowacji i opracowywanie nowych usług i produktów, zapewniając przewagę konkurencyjną i wiodącą pozycję na rynku.
 • Efektywność kosztowa: Przejście na platformę Azure pomaga firmom zmniejszyć początkowe wydatki kapitałowe na sprzęt i przejść na bardziej przewidywalny model cenowy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, znacznie obniżając koszty IT.

Udana migracja do chmury wymaga dokładnego planowania i realizacji. Firmy powinny ocenić swoją obecną konfigurację IT, zidentyfikować ruchome aplikacje i obciążenia oraz wybrać najbardziej odpowiednią strategię migracji. Narzędzia takie jak Azure Migrate pomagają w ocenie kompatybilności i planowaniu, zapewniając płynne przejście. Współpraca z doświadczonymi specjalistami, którzy rozumieją niuanse platformy Azure, może zapewnić nieocenioną wiedzę i wsparcie, pomagając firmom zmaksymalizować inwestycje w chmurę.

Gdy firmy rozpoczynają swoją podróż migracji do chmury, przejście na platformę Microsoft Azure oferuje transformacyjną możliwość zwiększenia elastyczności, innowacyjności i konkurencyjności w erze cyfrowej. Skoncentrowanie się na podstawowych elementach migracji do chmury pozwala firmom zapewnić płynne przejście, które jest zgodne z ich celami strategicznymi.

Microsoft Azure: Podstawa cyfrowej transformacji

W dążeniu do cyfrowej transformacji Microsoft Azure wyróżnia się jako kluczowa platforma, oferująca szeroki wachlarz usług, które umożliwiają firmom wprowadzanie innowacji, skalowanie i utrzymanie konkurencyjności na szybko ewoluującym rynku cyfrowym. Kompleksowe rozwiązania chmurowe Azure ułatwiają przejście do chmury, umożliwiając organizacjom wykorzystanie technologii cyfrowej i przekształcenie ich działalności.

Wszechstronność platformy Azure jest prezentowana za pośrednictwem szerokiej gamy usług, w tym obliczeń, sieci, baz danych, analityki, sztucznej inteligencji i możliwości IoT. Ten wachlarz usług pozwala firmom różnej wielkości i z różnych branż dostosowywać rozwiązania do ich konkretnych potrzeb, zwiększając wydajność i wspierając innowacje. Globalna sieć centrów danych Azure gwarantuje niezawodną wydajność i skalowalność, umożliwiając firmom pewne rozszerzanie ich cyfrowego zasięgu.

Będąc liderem w dziedzinie integracji AI i IoT, platforma Azure wyposaża firmy w narzędzia niezbędne do opracowywania inteligentnych rozwiązań. Dzięki usługom takim jak uczenie maszynowe, usługi kognitywne i usługi botów automatyzuje procesy, wyodrębnia szczegółowe informacje z danych i podnosi jakość obsługi klienta. Rozwiązania IoT platformy Azure umożliwiają również łączenie urządzeń, analizę danych w czasie rzeczywistym i poprawę wydajności operacyjnej, torując drogę dla nowych możliwości innowacji i rozwoju.

Biorąc pod uwagę różnorodność środowisk IT w dzisiejszych firmach, platforma Azure oferuje solidne rozwiązania chmury hybrydowej. Rozwiązania te pozwalają na płynną integrację lokalnych centrów danych z chmurą, zapewniając elastyczność potrzebną do spełnienia wymagań dotyczących rezydencji danych, opóźnień lub wymogów regulacyjnych, przy jednoczesnym korzystaniu ze skalowalności chmury i innowacji.

Bezpieczeństwo i zgodność są najważniejsze dla platformy Azure, która stanowi solidną podstawę dla firm przechodzących transformację cyfrową. Dzięki wbudowanym funkcjom zabezpieczeń, kompleksowym ofertom zgodności i proaktywnemu zarządzaniu zagrożeniami, platforma Azure zapewnia dobrą ochronę danych we wszystkich usługach, promując w ten sposób kulturę innowacji.

Ponadto, platforma Azure umożliwia bezproblemową integrację z istniejącymi lokalnymi systemami i aplikacjami, sprawiając, że przejście do chmury jest jak najbardziej płynne. Zgodność z oprogramowaniem Microsoft, wraz z obsługą szerokiej gamy aplikacji i systemów operacyjnych innych firm, oznacza, że firmy mogą nadal wykorzystywać swoje istniejące inwestycje, jednocześnie rozwijając się dzięki technologiom chmurowym.

SharePoint Online dla lepszej współpracy

Znaczenie efektywnej współpracy i płynnego udostępniania informacji jest nie do przecenienia dla osiągnięcia sukcesu biznesowego. W ramach ekosystemu chmury Microsoft, SharePoint Online wyróżnia się jako kluczowy czynnik umożliwiający współpracę i zwiększający produktywność organizacji. Dzięki ścisłej integracji z platformą Microsoft 365, zapewnia on solidne rozwiązanie obejmujące zarządzanie dokumentami, współpracę zespołową i usługi intranetowe, co czyni go niezbędnym narzędziem dla firm przechodzących do chmury.

Jedną z głównych zalet SharePoint Online jest jego zdolność do centralizacji zarządzania dokumentami. Działa on jako pojedyncze repozytorium do przechowywania, udostępniania i zarządzania dokumentami w całej organizacji. Taka centralizacja nie tylko wspiera kontrolę wersji, ale także ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym, zapewniając członkom zespołu zawsze dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Takie podejście znacznie zwiększa wydajność i minimalizuje ryzyko związane z powielaniem danych.

Co więcej, SharePoint Online umożliwia tworzenie dedykowanych witryn dla określonych projektów, zespołów lub działów. Witryny te służą jako miejsca współpracy, w których użytkownicy mogą bez wysiłku udostępniać zasoby, aktualizacje i pomysły. Integracja z Microsoft Teams dodatkowo wzmacnia współpracę, zapewniając bezproblemową komunikację i możliwość pracy zespołowej w dobrze znanym ekosystemie Microsoft 365.

Kolejną zaletą SharePoint Online są możliwości dostosowywania i integracji, oferujące szerokie opcje dostosowywania witryn do unikalnych potrzeb każdej firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o niestandardowe motywy, szablony czy przepływy pracy, organizacje mają swobodę personalizacji swojego środowiska SharePoint. Wzmocnienie platformy przez integrację z usługami Microsoft, takimi jak Power Automate do automatyzacji procesów i Power BI do analiz danych, pozwala na tworzenie wydajnych cyfrowych środowisk pracy, zwiększając produktywność firm.

Bezpieczeństwo i zgodność są najważniejsze w SharePoint Online, z pakietem solidnych funkcji zaprojektowanych w celu ochrony poufnych informacji. Zaawansowane zapobieganie utracie danych, szyfrowanie i kontrola dostępu to tylko niektóre z dostępnych narzędzi do ochrony danych. Zgodność z globalnymi standardami i przepisami zapewnia firmom możliwość bezpiecznego przetwarzania danych, oferując spokój ducha w dzisiejszym złożonym krajobrazie regulacyjnym.

Co więcej, przyjazny dla urządzeń mobilnych projekt SharePoint Online zapewnia członkom zespołu dostęp do dokumentów, współpracę i łączność z dowolnego miejsca i urządzenia. Ten poziom dostępności i mobilności ma kluczowe znaczenie dla wspierania zdalnych i hybrydowych modeli pracy, umożliwiając organizacjom utrzymanie produktywności i współpracy bez ograniczeń geograficznych.

SharePoint Online to nie tylko system zarządzania dokumentami, ale także kompleksowa platforma wspierająca współpracę, zwiększająca produktywność i napędzająca innowacje. Wykorzystując SharePoint Online, firmy są w stanie stworzyć połączone i oparte na współpracy środowisko pracy, które nie tylko wspiera ich inicjatywy transformacji cyfrowej, ale także zwiększa przewagę konkurencyjną na rynku cyfrowym.

Migracja do chmury na platformę Azure i SharePoint

Adopcja chmury obliczeniowej, przy użyciu rozwiązań takich jak Microsoft Azure i SharePoint Online, jest strategicznym procesem zdolnym do zrewolucjonizowania operacyjnej struktury przedsiębiorstwa. Migracja ta nie tylko obiecuje zwiększoną wydajność, skalowalność i innowacyjność, ale także wprowadza złożoność, która wymaga starannego planowania i realizacji. Oto zorganizowany poradnik, który ułatwi skuteczne przejście przez proces migracji do chmury:

Wstępna ocena i opracowanie strategii:

 • Rozpocznij od kompleksowej oceny bieżącej infrastruktury IT, aplikacji i danych. Określ, które komponenty nadają się do migracji do chmury i nadaj im priorytety w oparciu o potrzeby biznesowe i złożoność migracji.
 • Opracuj strategię migracji do chmury, która będzie zgodna z Twoimi celami biznesowymi. Weź pod uwagę takie czynniki, jak koszty, wydajność, bezpieczeństwo i wymagania dotyczące zgodności. Narzędzie Microsoft Azure Migrate może być pomocne na tym etapie, oferując wgląd i zalecenia dotyczące płynnego przejścia.

Wybór odpowiedniego podejścia do migracji:

 • Wybór najlepszego podejścia do migracji dla każdej aplikacji lub obciążenia. Opcje obejmują rehosting (lift-and-shift), refactoring, rearchitecting lub rebuilding, w zależności od konkretnych potrzeb i celów.
 • Rehosting może być szybkim i opłacalnym sposobem na przeniesienie do chmury, podczas gdy refactoring lub rearchitecting mogą oferować bardziej znaczące korzyści pod względem skalowalności, wydajności i oszczędności kosztów w dłuższej perspektywie.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami:

 • Bezpieczeństwo powinno być najwyższym priorytetem w całym procesie migracji. Wykorzystaj zaawansowane funkcje zabezpieczeń platformy Azure, aby chronić swoje dane i aplikacje w chmurze.
 • Zapewnij zgodność ze standardami i przepisami branżowymi, korzystając z kompleksowej oferty zgodności platformy Azure. Przeprowadzaj regularne oceny bezpieczeństwa i zgodności, aby utrzymać solidny stan zabezpieczeń.

Wdrożenie i realizacja migracji:

 • Przeprowadź migrację zgodnie z zaplanowanym podejściem, wykorzystując narzędzia i usługi, takie jak Azure Migrate i SharePoint Migration Tool, aby zapewnić płynne przejście.
 • Rozważ migrację etapową, aby zminimalizować zakłócenia w operacjach biznesowych. Zacznij od mniej krytycznych obciążeń, aby przetestować proces migracji i stopniowo przenosić bardziej krytyczne aplikacje.

Optymalizacja i szkolenia po migracji:

 • Po migracji należy zoptymalizować środowisko chmury pod kątem kosztów, wydajności i bezpieczeństwa. Usługi Azure Cost Management i Azure Advisor mogą dostarczyć cennych informacji na potrzeby bieżącej optymalizacji.
 • Zapewnij szkolenia i wsparcie dla swoich pracowników, aby upewnić się, że są oni przygotowani do efektywnego wykorzystania nowego środowiska chmury. Wdrożenie nowych narzędzi i technologii może być wspomagane poprzez warsztaty, szkolenia online i dostępną dokumentację.

Współpraca z ekspertami:

 • Współpraca z certyfikowanymi partnerami Microsoft może zaoferować dodatkową wiedzę i wsparcie w trakcie migracji. Partnerzy ci mogą zapewnić dostosowane porady, wiedzę techniczną i najlepsze praktyki, aby zapewnić udaną migrację.

Migracja do chmury Microsoft Azure i SharePoint wymaga strategicznego planowania, starannej realizacji i ciągłej optymalizacji. Postępując zgodnie z tymi krokami, firmy mogą zmaksymalizować korzyści płynące z przetwarzania w chmurze, torując drogę do zwiększonej innowacyjności, skalowalności i konkurencyjności w erze cyfrowej.

Podsumowanie

Przejście na przetwarzanie w chmurze, z Microsoft Azure i SharePoint Online na czele, oznacza transformacyjny skok dla firm poruszających się w złożoności ery cyfrowej. Choć jest to trudne, podróż ta otwiera niezrównane możliwości rozwoju, elastyczności i innowacji. Zrozumienie najnowszych trendów w chmurze obliczeniowej, podstaw migracji do chmury, wszechstronnych możliwości platformy Azure i możliwości współpracy SharePoint Online pozwala firmom śmiało wyruszyć w tę transformacyjną podróż.

Transformacja cyfrowa nie jest już opcjonalna, ale konieczna w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym. Rozwiązania chmurowe Microsoft zapewniają niezbędne narzędzia i technologie dla firm, aby pozostać konkurencyjnymi, spełniać zmieniające się oczekiwania klientów i rozwijać się na rynku cyfrowym. Droga do chmury może być różna dla każdej firmy, ale cel pozostaje ten sam: przyszłościowa, skalowalna i innowacyjna infrastruktura cyfrowa.

Patrząc w przyszłość, nie można przecenić znaczenia planowania strategicznego, starannej realizacji i ciągłej optymalizacji. Firmy, które stosują te zasady, wykorzystując pełny potencjał Microsoft Azure i SharePoint Online, nie tylko pomyślnie przejdą transformację cyfrową, ale także staną się liderami w swoich branżach.

Droga do cyfrowej doskonałości jest pełna wyzwań, ale dzięki odpowiedniemu podejściu, wskazówkom i narzędziom Twoja firma może osiągnąć niezwykły sukces. Zachęcamy do podjęcia kolejnego kroku w podróży migracji do chmury z pewnością siebie, wiedząc, że korzyści płynące z cyfrowej transformacji są w zasięgu ręki.

 

Wykorzystanie systemów CRM do ekspansji FinTech

Ekspansja. Termin ten jest kamieniem węgielnym dla myślących przyszłościowo firm FinTech, które nieustannie poszukują każdej możliwej przewagi, aby pozostać na czele gry. Dzisiejsze firmy FinTech intensywnie inwestują w swoją ekspansję, aby skutecznie angażować klientów i kultywować lojalność. Kierują swoje zasoby na różne media i usługi komunikacyjne, od aplikacji mobilnych i platform mediów społecznościowych po strony internetowe i komunikację e-mailową. 

Jednak przy tak szerokiej gamie metod komunikacji i skarbnicy cennych danych do zebrania, nieuchronnie pojawiają się wyzwania. To właśnie tutaj do gry wkraczają systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), integrując się z tymi kanałami i służąc jako strategiczne rozwiązanie napędzające wzrost i poprawiające doświadczenia klientów. 

W rzeczywistości, przy maksymalnym wykorzystaniu swoich możliwości, systemy CRM mogą być nieocenionym atutem w kierowaniu przyszłością FinTech. Solidny system CRM może obejmować nie tylko śledzenie sprzedaży, ale także zintegrowane narzędzia marketingowe i moduł obsługi klienta. Współczesne rozwiązania CRM ułatwiają obecnie korzystanie z mechanizmów analitycznych, zapewniając firmom FinTech cenny wgląd w interakcje z klientami. Dokumentując i analizując te interakcje, systemy CRM mogą rekomendować skuteczne oferty i działania, które wzmacniają relacje z klientami. Prawdziwie wyjątkowy CRM powinien integrować wiele źródeł danych i zapewniać wsparcie dla obecnych klientów, działając jako świadomy doradca i opiekun klienta. 

Jednak zrozumienie, jak w pełni wykorzystać potencjał systemów CRM, jest przeszkodą dla wielu FinTechów. Niemniej jednak ma to kluczowe znaczenie dla firm, które chcą skonsolidować całą podróż klienta w jednym miejscu i wykorzystać te dane do wpływania na ofertę usług, optymalizacji procesów transakcyjnych i prowadzenia bardziej wydajnych kampanii marketingowych. Prawidłowo wykorzystując systemy CRM, firmy FinTech mogą odblokować szereg korzyści, w tym kompleksową analizę klientów, zautomatyzowany marketing i zwiększone bezpieczeństwo. 

Zagłębmy się więc w ten temat. W jaki sposób FinTechy mogą wykorzystać systemy CRM, aby osiągnąć swój maksymalny potencjał i jakich rezultatów mogą się spodziewać? 

Uwolnienie mocy danych 

Analityka stanowi podstawę każdego udanego przedsięwzięcia FinTech, ale nie wszystkie firmy w pełni interpretują i wydobywają wartość z ogromnych ilości danych, którymi dysponują. W tym miejscu pojawia się CRM. 

Systemy CRM oferują zaawansowane możliwości analityczne, umożliwiając firmom FinTech uzyskanie cennego wglądu w zachowania klientów, trendy rynkowe i wyniki biznesowe. Integracja danych CRM z zewnętrznymi źródłami, takimi jak media społecznościowe lub historie transakcji, pozwala firmom FinTech budować kompleksowe profile klientów i opracowywać bardziej ukierunkowane strategie. 

Przyjęcie tego podejścia opartego na danych doprowadzi do bardziej spersonalizowanych rekomendacji, ulepszonych ocen ryzyka i zoptymalizowanego planowania finansowego, ostatecznie zwiększając zadowolenie i utrzymanie klientów. 

Ochrona siebie i swoich klientów 

W wysoce regulowanej branży FinTech, w której ochrona poufnych informacji o klientach jest najważniejsza, systemy CRM z solidnymi funkcjami bezpieczeństwa są nieocenione. Funkcje te obejmują szyfrowanie, kontrolę dostępu użytkowników i mechanizmy tworzenia kopii zapasowych danych. 

Zaawansowany system zarządzania dostępem do danych ma kluczowe znaczenie, ponieważ wykorzystuje techniki szyfrowania w celu zabezpieczenia danych podczas przechowywania i przesyłania, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi. Można ustanowić szczegółową kontrolę dostępu, zapewniając, że tylko niezbędne dane są udostępniane poszczególnym osobom / rolom. 

Systemy CRM z bezpieczną architekturą systemu będą również skuteczniej chronić dane klientów, zapobiegając wyciekom danych i zwiększając ogólne bezpieczeństwo. Wdrażając środki bezpieczeństwa oparte na CRM, firmy FinTech mogą wzbudzić zaufanie klientów, wspierając zaufanie i lojalność. 

Sztuczna inteligencja - nowy współpracownik 

Asystenci AI zintegrowani z systemami CRM, takimi jak Viva Sales firmy Microsoft, automatyzują rutynowe zadania, umożliwiając zespołom sprzedażowym skupienie się na działaniach strategicznych. W sektorze FinTech asystenci AI analizują złożone dane finansowe, aby zapewnić spersonalizowane porady, pomagając sprzedawcom oferować odpowiednie produkty lub usługi dostosowane do indywidualnych klientów. 

Co więcej, asystenci AI zmieniają sposób, w jaki zespoły sprzedaży ustalają priorytety i zarządzają potencjalnymi klientami, analizując punkty danych i oceniając potencjalnych klientów na podstawie ich prawdopodobieństwa konwersji. To inteligentne zarządzanie leadami, w połączeniu z możliwościami coachingu i informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, staje się nieocenionym narzędziem dla zespołów sprzedażowych dążących do wydajności, lepszego podejmowania decyzji i ogólnej skuteczności sprzedaży w konkurencyjnej branży FinTech. 

Skalowanie w górę 

Elastyczność i skalowalność zapewniana przez systemy CRM pozwala firmom FinTech na rozszerzanie i dostosowywanie swojej działalności w zależności od potrzeb. Dla startupów z branży FinTech jest to znacząca zaleta. 

Systemy CRM umożliwiają firmom lepsze dostosowanie się do wzrostu dzięki opcjom integracji nowych funkcji i zarządzania zwiększoną liczbą klientów. Pozwalają również na bardziej skalowalną i spójną infrastrukturę wewnętrzną, zapewniając płynną komunikację w miarę powiększania się zespołów i pracy z różnych lokalizacji. 

Przykładowo, ARP Ideas współpracuje z różnymi firmami, w tym z branży FinTech, dostarczając zautomatyzowane, niestandardowe rozwiązania CRM dostosowane do ich specyficznych potrzeb biznesowych w miarę ich rozwoju. Zaowocowało to poprawą sprzedaży, szybszym przetwarzaniem i wydajniejszą współpracą dla ich klientów. 

W szybko zmieniającym się świecie FinTech, systemy CRM naprawdę mogą być sekretnym składnikiem wznoszenia się na nowe wyżyny. W pełni wykorzystując wyżej wymienione możliwości, firmy FinTech mogą usprawnić procesy, poprawić doświadczenia klientów, zwiększyć wydajność operacyjną i zapewnić elastyczność rozwoju. Przyjęcie technologii CRM to jedno, ale nauczenie się, jak najlepiej wykorzystać ją do rozwoju, to drugie - w tym tkwi sekret sukcesu. 

Dla wizjonerów z branży FinTech, którzy oczekują więcej od swoich systemów CRM, kluczowa będzie ponowna ocena obecnych systemów i konsultacje z zewnętrznymi specjalistami IT, takimi jak ARP Ideas. FinTechy nie są same, a specjaliści techniczni tacy jak ja są tutaj, aby pomóc i doradzić, jak uzyskać największą wartość z systemów CRM. Razem możemy pomóc branży FinTech odblokować nowe możliwości i sprzyjać większemu wzrostowi. 

Ten artykuł został pierwotnie napisany przez naszego CEO, Ambrożego Rybickiego, i opublikowany na Finance Derivative

 

Pięć strategii dla firm zajmujących się handlem elektronicznym, aby prosperować w obliczu wyzwań

W obliczu trudnego klimatu gospodarczego i spadku wydatków konsumenckich, firmy zajmujące się handlem elektronicznym dążą do zwiększenia sprzedaży, a inwestycje technologiczne są istotną częścią tej strategii. Firmy te stoją jednak przed wieloma innymi wyzwaniami w dzisiejszym szybko ewoluującym środowisku cyfrowym, od intensywnej konkurencji po zmieniające się preferencje klientów. 

W tych trudnych czasach wyróżnienie się na tle konkurencji i wspieranie relacji z klientami będzie miało kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego. W końcu klienci są podstawą każdej firmy, a relacje z nimi decydują o kondycji firmy i jej przyszłym rozwoju. 

Aby pozostać konkurencyjnym i poradzić sobie w tych trudnych czasach, firmy zajmujące się handlem elektronicznym muszą wykorzystać technologię w celu ulepszenia infrastruktury sprzedaży, usprawnienia operacji sprzedaży i poprawy obsługi klienta. W rzeczywistości inwestycja w dobrze wykonane rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) może być kluczowym czynnikiem różnicującym w utrzymaniu stabilności biznesowej i zwiększeniu sprzedaży w 2023 roku. 

Jednak strategia stojąca za wdrożeniem każdej technologii CRM jest równie ważna jak sama technologia. 

Opracowanie strategii CRM na rzecz sukcesu biznesowego i właściwa strategia działań od samego początku będzie kluczem do osiągnięcia celów firmy i utrzymania się na powierzchni w tym okresie. Tak więc, zanim wskoczysz na pomysł CRM, ważne jest, aby nakreślić swoje cele i zrozumieć, w jaki sposób chcesz wykorzystać system na swoją korzyść. Nawet przy wysokich wskaźnikach sukcesu towarzyszących wdrażaniu CRM, oprogramowanie będzie stosunkowo bez znaczenia, jeśli nie będzie odpowiednio wykorzystywane. 

Firmy zajmujące się handlem elektronicznym muszą zacząć od nakreślenia swoich celów, zidentyfikowania klientów i zrozumienia ich podróży przed opracowaniem strategii i przekształceniem jej w namacalne działania za pośrednictwem platform CRM. Zadaj sobie pytanie: "Jaki jest cel? Do kogo chcę dotrzeć? Jak wygląda podróż mojego idealnego nabywcy?". Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania i zidentyfikowaniu pożądanych wyników, firmy konsultingowe IT mogą następnie pomóc w ustaleniu strategii opartej na tych celach, oferując spersonalizowane usługi i podejście dostosowane do celów Twojej firmy. 

Co zatem może zdziałać ta strategia i jak technologia CRM może w tym pomóc? Oto pięć sposobów, w jakie technologia CRM może wspierać firmy e-commerce w tych trudnych czasach i rozwijać się na bardzo konkurencyjnym rynku: 

 • Lepszy wgląd w potrzeby klientów 
 • Efektywne zarządzanie zamówieniami 
 • Płynna integracja wielokanałowa 
 • Skuteczna obsługa klienta 
 • Ukierunkowane kampanie marketingowe 

Podsumowując, technologia CRM jest przełomem dla firm z branży e-commerce, które chcą poradzić sobie w trudnych czasach i wyróżnić się na konkurencyjnym rynku. Wykorzystując moc CRM, firmy e-commerce mogą poprawić doświadczenia klientów, zwiększyć wydajność operacyjną i napędzać wzrost przychodów. Wykorzystanie technologii CRM jest strategicznym posunięciem, które pozwala firmom przetrwać burzę i wyjść z niej silniejszymi w stale ewoluującym świecie e-commerce. 

Aby uzyskać więcej informacji od naszego CEO, możesz przeczytać oryginalny artykuł na CustomerThink. 

Jak firmy FinTech mogą wykorzystać systemy CRM do osiągania optymalnych wyników?

W zaciekle konkurencyjnym krajobrazie FinTech, firmy muszą wykorzystać każdą okazję, aby wyprzedzić konkurencję. Zdając sobie z tego sprawę, firmy FinTech szybko przyjmują szeroką gamę kanałów i usług, takich jak aplikacje mobilne, media społecznościowe, strony internetowe i komunikacja e-mailowa, w nadziei na skuteczne zaangażowanie swoich klientów i wzmacnianie lojalności.

Jednak mnogość metod komunikacji i ogromna ilość cennych danych do zebrania stanowią wyzwanie. W tym miejscu do gry wkraczają systemy CRM, integrując się z tymi kanałami, aby służyć jako potężne narzędzie do napędzania wzrostu i poprawy doświadczeń klientów.

Co zatem składa się na skuteczny CRM? Sprawny system CRM powinien pomagać w opowiadaniu historii relacji z klientami, wykraczając daleko poza samą sprzedaż. Powinien również obejmować zintegrowane narzędzia marketingowe i moduł obsługi klienta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom CRM, które ułatwiają korzystanie z mechanizmów analitycznych, firmy FinTech mogą czerpać korzyści z wglądu w sposoby pracy z klientem. Rejestrując interakcje, CRM może sugerować skuteczne oferty i inne działania, które budują i wzmacniają relacje z klientami. Doskonały CRM powinien integrować wiele źródeł danych i uczestniczyć nie tylko w interakcjach inicjujących biznes, ale także oferować wsparcie dla obecnych klientów. Pomyśl o swoim CRM jako o dobrze poinformowanym doradcy, współpracującym z zespołami sprzedaży i działającym jako ambasador klienta.

W pełni wykorzystując systemy CRM, firmy FinTech mogą śledzić każdy aspekt podróży klienta w jednym miejscu i wykorzystywać te dane do kształtowania oferowanych usług, usprawniania procesów transakcyjnych lub przeprowadzania bardziej wydajnych i skutecznych kampanii marketingowych w dobrze dobranych kanałach. W rezultacie firmy FinTech mogą odblokować mnóstwo korzyści, w tym skomplikowaną analizę klientów, zautomatyzowany marketing, zwiększone bezpieczeństwo i możliwości niskiego kodowania.

W jaki sposób firmy FinTech, które chcą pozostać na czele, mogą wykorzystać maksymalny potencjał systemów CRM? I jakie są tego rezultaty?

Dogłębna analityka

Analityka stanowi rdzeń każdego udanego przedsięwzięcia FinTech. Jednak nie wszyscy są w stanie rozszyfrować i wydobyć wartość z ogromnych ilości danych, do których mają dostęp i które mogą gromadzić. Aby to ułatwić, systemy CRM zapewniają zaawansowane możliwości analityczne, umożliwiając firmom FinTech gromadzenie cennych informacji na temat zachowań klientów, trendów rynkowych i wyników biznesowych.

Integrując dane CRM z zewnętrznymi źródłami (np. mediami społecznościowymi lub historiami transakcji), firmy FinTech mogą tworzyć kompleksowe profile klientów i opracowywać bardziej ukierunkowane strategie. Takie podejście oparte na danych ułatwia bardziej spersonalizowane rekomendacje, oceny ryzyka i zoptymalizowane planowanie finansowe, ostatecznie zwiększając zadowolenie i utrzymanie klientów.

Solidne zabezpieczenia 

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w wysoce regulowanej branży FinTech, w której ochrona poufnych informacji o klientach jest najwyższym priorytetem. Systemy CRM, które oferują solidne funkcje bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu użytkowników i mechanizmy tworzenia kopii zapasowych danych, mogą zwiększyć bezpieczeństwo firmy. 

Najważniejszą cechą CRM jest zaawansowany system zarządzania dostępem do danych. Wykorzystuje on techniki szyfrowania w celu zabezpieczenia danych podczas przechowywania i przesyłania, uniemożliwiając nieupoważnionym stronom dostęp do poufnych informacji. Pozwala również organizacjom na ustanowienie szczegółowej kontroli dostępu, udostępniając tylko dane wymagane dla poszczególnych ról. 

Krytycznym elementem związanym z CRM jest architektura systemu, która ma na celu ochronę danych klientów. Wrażliwe informacje powinny być gromadzone w centralnym systemie back-office, zazwyczaj CRM, i udostępniane systemom front-office, na żądanie, w wymaganym zakresie danych. Systemy front-office są oczywiście bardziej narażone niż systemy back-office, dlatego architektura taka jak CRM pozwala na lepszą ochronę przed wyciekiem danych. CRM powinien zapewniać wysokie standardy bezpieczeństwa i może pomóc w poprawie ogólnego bezpieczeństwa. 

Asystent AI w CRM: Katalizator dla sprzedaży 

Asystenci AI w systemach CRM, tacy jak Viva Sales firmy Microsoft, automatyzują rutynowe zadania, umożliwiając zespołom sprzedaży skupienie się na działaniach strategicznych. Zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w oparciu o dane klientów, umożliwiają sprzedawcom spersonalizowanie ich podejścia, zwiększając zadowolenie klientów. 

W sektorze FinTech asystenci AI analizują złożone dane finansowe, aby zapewnić spersonalizowane porady, pomagając sprzedawcom oferować odpowiednie produkty lub usługi. Dlatego też asystenci AI w systemach CRM są koniecznością dla zespołów sprzedażowych, które chcą pozostać konkurencyjne w ewoluującym krajobrazie FinTech. 

Co więcej, asystenci AI zmieniają sposób, w jaki zespoły sprzedażowe ustalają priorytety i zarządzają potencjalnymi klientami. Analizując różne punkty danych, asystenci ci mogą oceniać leady na podstawie ich prawdopodobieństwa konwersji, umożliwiając sprzedawcom skupienie wysiłków na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach. To inteligentne zarządzanie leadami, w połączeniu z możliwością zapewniania coachingu i informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, sprawia, że asystenci AI są nieocenionym narzędziem dla zespołów sprzedażowych dążących do wydajności i skuteczności w konkurencyjnej branży FinTech. 

Skalowalność i rozwój 

Piękno systemów CRM polega na elastyczności i skalowalności, którą zapewniają, umożliwiając firmom FinTech rozszerzanie i zmniejszanie skali działalności w zależności od potrzeb. Dla FinTechów na początku swojej drogi może to być znacząca zaleta. 

Dzięki CRM firmy mogą łatwo dostosować się do wzrostu poprzez integrację nowych funkcji i zarządzanie zwiększoną liczbą klientów. A wraz z rozwojem firmy rosną również jej zespoły. Systemy CRM, które umożliwiają skuteczną komunikację między tymi zespołami i w różnych lokalizacjach, sprzyjają spójnej i skalowalnej strukturze wewnętrznej. Dlatego też systemy CRM mogą wspierać firmy, zapewniając im elastyczne podstawy do skalowalnego rozwoju. 

Podsumowując, systemy CRM mogą być transformacyjne dla firm FinTech, umożliwiając im osiągnięcie nowych wyżyn. W pełni wykorzystując powyższe możliwości, firmy FinTech mogą usprawnić procesy, poprawić jakość obsługi klienta, zwiększyć wydajność operacyjną i zapewnić elastyczność rozwoju. W konkurencyjnym krajobrazie FinTech, wykorzystanie technologii CRM nie jest już luksusem, ale koniecznością dla firm, które chcą pozostać na czele i prosperować. 

Dla Fintechów, którzy chcą zmaksymalizować potencjał swoich systemów CRM, ważne jest, aby ponownie ocenić obecne systemy i skonsultować się z zewnętrznymi specjalistami IT, którzy mogą wesprzeć odpowiednią strategię CRM w oparciu o cele biznesowe. Co ważne, nie jesteś sam, a specjaliści techniczni, tacy jak ja, są tutaj, aby pomóc i doradzić, jak najlepiej wykorzystać CRM. 

Artykuł powstał na podstawie oryginalnego wpisu Ambrożego Rybickiego, CEO i współzałożyciela ARP Ideas, na Finextra.